ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ

Πελματογράφημα – κινητική ανάλυση βάδισης

Πολλά ορθοπεδικά προβλήματα οφείλονται σε κακή στάση και κατανομή βάρους του σώματος τόσο σε ορθοστασία όσο και κατά τη βάδιση. Πελματιαία απονευρωσίτιδα, πτώση κεφαλών μεταταρσίων, βλαισοί μεγάλοι δάκτυλοι (κότσια), κάλοι πέλματος και δακτύλων, κατάγματα κόπωσης μεταταρσίων, τενοντίτιδα αχίλλειου τένοντα, πόνοι στην ποδοκνημική, στο γόνατο, στο ισχίο ή στη μέση δημιουργούνται η επιδεινώνονται στην άθληση, στην εργασία και στη καθημερινή μας ζωή. Η παθολογική βάδιση συχνά υποκρύπτει λανθάνουσες αιτίες που αγνοούμε. Η ανάλυση βάδισης (τόσο στατικά όσο δυναμικά) αποκαλύπτει τις αιτίες αυτές και βοηθάει στη διόρθωσή τους και με την κατασκευή εξειδικευμένων ορθοτικών πελμάτων. Η εξέταση γίνεται περπατώντας σε ειδικό διάδρομο με ευαίσθητους υποδοχείς που “συλλαμβάνουν” πληροφορίες. Οι πληροφορίες αποστέλλονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου σε τρισδιάστατη ανάλυση καταγράφεται η στάση του σώματος και η κατανομή του βάρους στα πέλματα.. Επίσης αποκαλύπτονται ανωμαλίες σπονδυλικής στήλης όπως σκολίωση κλπ. Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης μπορούν να κατασκευασθούν εξειδικευμένα διορθωτικά πέλματα (πάτοι) από συνεργαζόμενο εργαστήριο.

Τι είναι το Πελματογράφημα;

Το βασικό εργαλείο που θα βοηθήσει τον ειδικό να καταλήξει στη σωστή διάγνωση και να συστήσει την κατάλληλη θεραπεία είναι ο πελματογράφος: Μία πλατφόρμα, η οποία συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου ο ασθενής θα κληθεί είτε να σταθεί (στατική μελέτη) είτε να περπατήσει (δυναμική μελέτη) και θα καταγράψει με ακρίβεια την κατανομή των δυνάμεων-πιέσεων που ασκούνται σημειακά στα πέλματά του, το λεγόμενο πελματογράφημα.

Λογισμικό

Το πρόγραμμα Milletrix είναι το μοναδικό στο είδος του παγκοσμίως και εξελίχθηκε βασιζόμενο πιο αναβαθμισμένη κλινική εμπειρία διεθνώς και χρησιμοποιώντας τις πιο πολύπλοκες μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων.

Στατικός Έλεγχος

Ο Στατικός Έλεγχος αποτελεί το μέσο αποτέλεσμα των σωματικών ταλαντώσεων εκφρασμένο σε 10 διαφορετικές χρωματικές κλίμακες και ως ποσοστό επί τη μέγιστη τιμή του βάρους (M). Η γραμμική προεκβολή του
κέντρου βαρύτητας του σώματος (C) προσδιορίζει τις κινήσεις μπρος-πίσω του κορμού, ενώ η γραμμική προεκβολή των ποδιών (S-D) υπολογίζει τις αποκλίσεις του ισχίου του ασθενή εκφρασμένες σε μοίρες που
εναλλάσσονται.
Η εξέταση ολοκληρώνεται με τις αριθμητικές τιμές της ανύψωσης και πτώσης του πέλματος, υπολογισμένες και οι δύο συνολικά (για κάθε πόδι) και ανά τμήματα (σχετικά με το πίσω μέρος του πέλματος, το μεσαίο και το μπροστινό τμήμα) κατά την εφαρμογή στατικών και δυναμικών εκτιμήσεων.

Δυναμικός Έλεγχος

Ο βηματισμός καθορίζεται από την προοδευτική καταγραφή των διαφόρων στιγμιότυπων πίεσης, με την ανάγνωση του κεντρικού σημείου πίεσης κατά την επαφή κάθε πέλματος στον κύλινδρο ανά λεπτό και το σχετικό αποτέλεσμα για το πάτημα. Η εικόνα παρουσιάζεται συνολικά και δίνει, επιπλέον, άμεσες απεικονίσεις των διαφόρων δυναμικών παραμέτρων του ασθενή, οι οποίες αποδίδονται με τις αντίστοιχες τιμές κατά την ολοκλήρωση του κύκλου βάδισης, αποτυπώνοντας τις περιόδους επαφής/απελευθέρωσης/έκτασης του ποδιού, την ταχύτητα, των αριθμό των βημάτων ανά λεπτό, το μήκος, την επιφάνεια, το πίσω μέρος του πέλματος, την κορύφωση της καμπύλης, το γεωμετρικό κέντρο της βαρύτητας.
Το περπάτημα καθορίζεται από την προοδευτική καταγραφή των διαφόρων στιγμιότυπων πίεσης με την ανάγνωση του κεντρικού σημείου πίεσης κατά την επαφή κάθε πέλματος στον κύλινδρο ανά λεπτό και το σχετικό αποτέλεσμα για το βήμα.
Η εικόνα παρουσιάζεται συνολικά και δίνει, επιπλέον, άμεσες απεικονίσεις των διαφόρων δυναμικών παραμέτρων του ασθενή, οι οποίες αποδίδονται με τις αντίστοιχες τιμές κατά την ολοκλήρωση του κύκλου βάδισης, αποτυπώνοντας τις περιόδους επαφής/απελευθέρωσης/έκτασης του ποδιού, την ταχύτητα, των αριθμό των βημάτων ανά λεπτό, το μήκος, την επιφάνεια,το πίσω μέρος του πέλματος, την κορύφωση της καμπύλης, το γεωμετρικό κέντρο της βαρύτητας κτλ.

Ορθωτικά Πέλματα - Επεξεργασία & Κατασκευή

Τα αποτελέσματα του πελματογραφήματος θα "υπαγορεύσουν" την υποβοήθηση, η οποία γίνεται με την μορφή ορθωτικών πελμάτων. Τα ορθωτικά πέλματα είναι ειδικά κατασκευασμένοι πάτοι, οι οποίοι θα τροποποιήσουν τις πιέσεις που ασκούνται στα κάτω άκρα και θα τείνουν να φέρουν το πέλμα στη σωστή στάση του σε όλες τις φάσεις της βάδισης. Με απλά λόγια θα διορθώσουν τη "λανθασμένη" βάδιση. Ο ειδικός παράλληλα με
την χορήγηση των πάτων, θα συστήσει ειδικές ασκήσεις έτσι, ώστε να βελτιώσει ή να αποκαταστήσει την πάσχουσα περιοχή.

Η παραγωγή των προϊόντων στην εταιρεία μας μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και της αξιολόγησης περνά στο πιο σημαντικό κομμάτι που είναι η επεξεργασία για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Αφού έχουμε πάρει όλα τα στοιχειά επιλεγούμε τη σχήμα (καλούπι) που θέλουμε για τον ασθενή μας.Τα σχήματα (καλούπια) που μας δίνει στη διάθεση μας το πρόγραμμα MILETRIX είναι αλλά για άντρες αλλά για γυναίκες, άλλα για παιδιά και άλλα για αθλητες.

Η επεξεργασία είναι μοναδική για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά από επιστήμονες που γνωρίζουν καλά
την βιομηχανική όλων των αρθρώσεων και ειδικότερα της ποδοκνημικης άρθρωσης.


ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Παναγιώτα Ι. Βλάχου

Ιθάκης 23, Γέρακας
(Έναντι Δημαρχείου)

Τηλ.: 2106619568

Κιν.: 6944867364