Βελονισμός

Ο βελονισμός είναι αρχαία κινεζική μέθοδος, που χρησιμοποιεί την είσοδο και χειρισμό ειδικών βελονών, σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Ο τρόπος δράσης του οφείλεται στις αντιδράσεις του σώματος μετά από ερεθισμό υποδοχέων του νευρικού συστήματος με την είσοδο της βελόνας.

Ο βελονισμός αρχικά βασιζόταν σε σημεία που αντιστοιχούσαν σε κινέζικους μεσημβρινούς και τρόπους εφαρμογής που ταιριάζουν στη σκοπιά της Κινέζικης ιατρικής. Με τα χρόνια η δυτική ιατρική απορρόφησε τη μέθοδο στο δικό της τρόπο σκέψης, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί έξτρα σημεία, που βρίσκονται συνήθως μέσα σε μύες (dry needling) όπως και εμβαπτισμένες βελόνες σε φαρμακευτικές ουσίες.

Επίσης με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών η βελόνα ενισχύθηκε με ειδικές συσκευές που τη συνδέουν με θεραπευτικά ηλεκτρικά ρεύματα (electroacupuncture). Ο βελονισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει τον πόνο και το σπασμό σε μυοσκελετικές παθήσεις, στην ανακούφιση πονοκεφάλων, πόνου περιόδου, στην κατάθλιψη καθώς και άλλες παθήσεις.

TOP